Opstapprogramma Onze Klusvrouw in de Zorg

Deze vakopleiding leidt professionele Zorgklusvrouwen op onder de titel 'Onze Klusvrouw in de Zorg'. Ze ontzorgen de hulpbehoevende klant met betrekking tot praktische klussen in en rond het huis. Met slimme en technische oplossingen wordt het dagelijks leven zo aangenaam en veilig mogelijk gemaakt. Zodoende draagt deze vakopleiding bij aan de maatschappelijke opgave om ouderen zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig thuis te laten wonen.
Door ons specifiek op de Zorgklusvrouw te richten, leveren we een bijdrage aan het inhalen van de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt in technisch-georiënteerde beroepen.

In verband met de RIVM adviezen geven wij alleen les in grote werkruimtes, in kleine groepen met voldoende werkafstand en met de nodige hygiëne-maatregelen.

Reactie uit de 1e groep die in november 2020 van start is gegaan

Merel, een deelneemster van de 1e lichting in november 2020: "de weg naar een goed doordachte onderneming voor de vakvrouw die ook maatschappelijk haar steentje wil bijdragen".

Uniek concept

Door de samenwerking met thuiszorgorganisaties die de zorgvraag binnenkrijgen, specialisten als ergotherapeuten, zorgconsulenten en productontwikkelaars (designers en bedrijven), kunnen we goed aansluiten bij de vraag van de hulpbehoevende klant.

Sociaal en vaardig

De op te leiden Zorgklusvrouw is professioneel en sociaal vaardig. Ze kan niet alleen klussen in en rond het huis klaren, maar is ook goed in staat om te anticiperen op situaties m.b.t. veiligheid en zorg in de thuissituatie.

Netwerk en innovatie

Via het franchise-netwerk Onze Klusvrouw, bouwen we niet alleen aan een stevig netwerk waarin kennis en ervaring in dit specialisme wordt gedeeld: deelnemende klusvrouwen blijven zodoende ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en veranderende eisen op een breed terrein.

Onderscheidend en van waarde

Het franchise-concept Onze Klusvrouw in de Zorg biedt deze nieuwe beroepsgroep een onderscheidende positie op de arbeidsmarkt en is van toegevoegde waarde in de gezondheidszorg. 

Onze Klusvrouw worden? = Ondernemer worden!

Vaktechnisch een generalist op het gebied van klussen in en rond het huis van de ouder wordende particulier. Met het accent op slimme oplossingen om de klant zo veilig mogelijk thuis te laten wonen. Daarnaast ben je een ondernemer die op basis van een degelijk ondernemersplan zelfstandig een inkomen kan verwerven. Deelname aan het franchise-concept versterkt dat ondernemerschap: als aankomend professional en de noodzakelijke investeringen.

Dit opleidingsprogramma is uniek in haar soort

  • Volledig scholingsprogramma, met jaarlijkse bijscholing
  • Je werkt vanaf het begin aan je eigen ondernemersplan inclusief het financiële hoofdstuk
  • Je kunt al na een maand of drie betaald aan de slag
  • Je bent lid van een netwerk waarin kennis en ervaringen worden gedeeld
  • Je bent verzekerd van een klantgroep
  • Je maak deel uit van een krachtig concept en daarmee een stevige positie als professional op de klusmarkt en in de zorg.

Het volledige programma bestaat uit 3 onderdelen:
1) Een opstap-programma van 8 weken;
2) Het onderwijsprogramma van 40 weken;
3) Eindexamen

De vrijdag is de vaste lesdag voor de 2e deelnemersgroep die in mei 2021 van start gaat.

Opstap-programma

Elke deelneemster gaat van start met een opstapprogramma van ca. 8 weken als voorbereiding op het hoofdprogramma en de toelating tot het franchiseconcept. Het bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ken je klant en jezelf
  • Praktisch klusprogramma
  • Ondernemersschool

Het programma wordt afgerond met een ondernemersgesprek op basis van het eigen ondernemersplan en toelatings-gesprek met een vertegenwoordiger van het onderwijsteam. Een VOG is een vereiste.

Hoofdprogramma

Omvang en duur opleidingsprogramma: gedurende circa 40 weken (schoolvakanties uitgezonderd) 1 lesdag in de week op maandag. Rekening houdend met praktijk- en stageopdrachten duurt de opleiding maximaal een jaar. Elke deelneemster doet binnen 12 maanden examen. De opleiding bestaat uit 9 modules:
1. Ken je klant/sociale vaardigheden
2. Elektra en domotica (smart) oplossingen
3. Witgoed en huisraad
4. Installatiewerk en gezonde woning
5. Opgeruimd en veilig huis
6. Schilderen, behangen & kitten
7. Timmerwerk en montage
8. Tuinzorg (groen en installaties)
9. VCA-VOL
Ook inspiratiedagen en bedrijfsbezoeken maken onderdeel uit van het programma.

Leslocaties

De tweede groep die in mei 2021 van start gaat zal de opleiding grotendeels in de regio Gorinchem volgen.

Startdatum Opstapprogramma

Vrijdag 14 mei 2021 in Almkerk. Vanwege de Cvid-maatregelen is de startdatum opgeschoven.

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie en toelating voor dit opstapprogramma kun je via de mail contact opnemen met liesbeth.neef@onsambachtshuis.nl

Aanmelden kan via de aanmeldknop op deze pagina.