Het Ambachtshuis Brabant

Heb jij altijd al een eigentijds ambacht willen leren of een vak waarmee je iets met je handen maakt? Of behoor je al tot het ambachtsgilde en wil je aan de slag? Klop dan eens aan bij Het Ambachtshuis Brabant. Wij koppelen ervaren ambachtslieden, de meesters, aan hen die in hun voetsporen willen treden, de gezellen.

 

Wij leiden je praktijkgericht op en zijn aanvullend op het reguliere onderwijs. Persoonlijk contact en maatwerk staan voorop in onze opleidingsprogramma's, die wij samen met een team van professionele en bevlogen ambachtslieden vormgeven. Bekijk onze vakscholing>> 

STAP-budget

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en niet-werkenden via het UWV maximaal € 1.000 euro budget aanvragen voor het volgen van een scholingsactiviteit in het kader van een leven lang ontwikkelen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. 

 

NIEUWS 12-12-2022

Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te implementeren. Zo voorkomt het kabinet dat scholing die niet aan de voorwaarden van STAP voldoet subsidie ontvangt. Dit schrijven de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) maandag 12 december 2022 in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Van Gennip: ik realiseer me goed dat mensen die in januari gebruik wilden maken van het STAP-budget hier teleurgesteld over zullen zijn. Maar op de langere termijn zie ik dit als noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de STAP-regeling goed functioneert."

 

De volgende aanvraagperiode start op dinsdag 28 februari 2023 om 10.00 uur. Opleidingen die starten tussen 29 maart 2023 en 31 augustus 2023 komen in deze aanvraagperiode in aanmerking.

 

Ook wij bieden opleidingen aan die voor vergoeding via het STAP-budget in aanmerkingen komen.
>> ZIE HIER ONS STAP AANBOD

NRTO keurmerk

Op 9 augustus 2022 hebben wij het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.


Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Het Ambachtshuis Brabant voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Het Ambachtshuis Brabant aantonen dat zij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.


Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

 

CRKBO registratie

Het Ambachtshuis Brabant is tevens een CRKBO geregistreerde scholingsorganisatie. Hiermee voldoen wij aan de strenge kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en zijn daarmee goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO. Wij staan geregistreerd onder de naam Oranjestarters BV.

Voor alle leeftijden! Vragen?

Neem contact op met Bastiënne Gootjes van het Onderwijssecretariaat.

Agenda

  • OPLEIDINGEN ÓÓK VIA STAP

  • 02 februari 2023

    Basiscursus ambachtelijk houtbewerken/interieurbouw (module 1)

  • 02 februari 2023

    COMBINATIEVOORDEEL: Basiscursus lassen (MIG/MAG) èn Basiscursus TIG lassen

Bekijk de agenda