Het Ambachtshuis Brabant

Heb jij altijd al een eigentijds ambacht willen leren of een vak waarmee je iets met je handen maakt? Of behoor je al tot het ambachtsgilde en wil je aan de slag? Klop dan eens aan bij Het Ambachtshuis Brabant. Wij koppelen ervaren ambachtslieden, de meesters, aan hen die in hun voetsporen willen treden, de gezellen.

 

Wij leiden je praktijkgericht op en zijn aanvullend op het reguliere onderwijs. Persoonlijk contact en maatwerk staan voorop in onze opleidingsprogramma's, die wij samen met een team van professionele en bevlogen ambachtslieden vormgeven. Bekijk onze vakscholing>> 

STAP-budget

Ook wij bieden opleidingen aan die voor vergoeding via het STAP-budget in aanmerkingen komen.

>> ZIE HIER ONS STAP AANBOD

NRTO keurmerk

Op 9 augustus 2022 hebben wij het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.


Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Het Ambachtshuis Brabant voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Het Ambachtshuis Brabant aantonen dat zij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.


Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

 

CRKBO registratie

Het Ambachtshuis Brabant is tevens een CRKBO geregistreerde scholingsorganisatie. Hiermee voldoen wij aan de strenge kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en zijn daarmee goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO. Wij staan geregistreerd onder de naam Oranjestarters BV.

Voor alle leeftijden! Vragen?

Neem contact op met Bastiënne Gootjes van het Onderwijssecretariaat.

Agenda

  • Volgende uitgifte STAP-budget 1 mei 2023

  • 24 maart 2023

    Workshop fijn houtbewerken in Breda

  • 28 maart 2023

    Lederen tas: verdiepingsmodule kadertas - voor gevorderden

Bekijk de agenda