Module 1 camperbouw

Het Ambachtshuis Brabant organiseert samen met ervaren camperbouwers een cursus voor particulieren die binnen een bepaald budget een eenvoudige camperbus willen realiseren. Want hoe leuk is het als je zelf zoiets kunt maken: met je eigen camper op pad, handig voor werk en vrije tijd.

Doelgroep camperbouw

Belangstellenden die tijd en budget vrij willen/kunnen maken om een bestelbus om te bouwen naar een eigen camperbus.
Voorwaarden voor deelname: gedurende een periode van 2-4 maanden voldoende tijd kunnen vrijmaken om te werken aan de eigen bus. Het aantal benodigde uren is afhankelijk van het ontwerp en wensen. Overgaan tot de aankoop van een bestelbus op de korte termijn.

De cursus 'Bouw je eigen camper' bestaat uit 2 modules.

Module 1 | theoretische gedeelte van camperbouw: 10 lessen van 3 uur
Module 2 | praktijklessen: 10 lessen van 3 uur

Inhoud module 1 camperbouw

In 10 lessen van 3 uur worden de belangrijkste aspecten behandeld m.b.t. de ombouw van een bestelbus in een camperbus. Het betreft een voorbereidende module op module 2.

Een ervaren camperbouwer geeft uitleg over de belangrijkste aspecten en toepassingstechnieken m.b.t. het betreffende onderwerp. Geschikt gereedschap, materiaalopties en verwerkingstechnieken komen aan de orde. Zoveel als mogelijk met een praktische uitleg aan de hand van een voorbeeldbus, dan wel een proefopstelling. Voor deelnemers die al een bus hebben, bestaat de mogelijkheid om deze bus als voorbeeld in lesverband te gebruiken.
Per lesonderwerp ontvangen deelnemers een handout om tijdens de les mee te kunnen schrijven en de achtergrondinformatie in de vorm van literatuurverwijzingen en beeldmateriaal, is beschikbaar via een Onedrivemap.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Geschikte bussen, eisen RDW/belastingdienst en tips om de bus als camper te laten keuren
  • Maken van een geschikt ontwerp van de inrichting, materiaalopties, maken van een werkplan en vaststellen werkvolgorde.
  • Theorie en materiaalopties isoleren en ontdreunen.
  • Theorie en materiaalopties ventilatie/dakramen.
  • Theorie en materiaalopties elektra incl. zonnepanelen.
  • Theorie en materiaalopties watersysteem en sanitair.
  • Theorie en materiaalopties gasinstallatie.
  • Verdere uitwerking van het ontwerp van de inrichting: voorbereiding, samenstellen materiaalstaat, bestelling materialen en voorbereiding op de praktijk.

De docenten

In deze cursus werken we samen met ervaren camperbouwers Don Hornman en Fabian van Doeselaar. Beiden hebben ruime ervaring met zelfbouw en werken ook opdracht voor klanten. Don heeft een achtergrond als elektricien en gespecialiseerd in oplossingen camperbouw. Fabian is architect en bouwt camperbussen in het luxe segment.

Lesdagen

De lessen van module 1 vinden op de woensdagavonden plaats. De eerstvolgende gaat van start op woensdagavond 29 september 2021. Lestijd: 19:00-22:00 uur.

Na deze module kun je verder met de praktijkmodule 2.

De werkplaats camperbouw in Helmond

Locatie Helmond aan de Mierloseweg 244, 5705 AV Helmond. In deze grote werkplaats zijn faciliteiten beschikbaar om aan de camperbus te werken. Bij slecht weer kan er binnen gewerkt worden.

Op 10 minuten rijden vanaf Eindhoven en op 5 minuten loopafstand station Mierlo-Hout.

Gereedschap

Elke deelnemer schaft een basis-set gereedschap aan. De reden hiervoor is dat men ook in de vrije tijd aan de eigen bus moet kunnen werken. Gespecialiseerd gereedschap, bijvoorbeeld bij elektra, wordt door de betreffende docent ter beschikking gesteld. Mogelijk tegen een bepaalde vergoeding. De basislijst gereedschap zal voorafgaande de start van de cursus naar deelnemers worden gemaild.

Meer informatie en aanmelding

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het theoretische gedeelte van de cursus, module 1. Bij minimaal 6 deelnemers gaat deze van start. Het gaat om individuele inschrijvingen.
Het praktijkgedeelte betreft module 2. Hiervoor schrijft men zich in per bus en maximaal 2 personen per bus voor het betreffende bedrag. M.a.w. er kunnen max. 2 deelnemers voor 1 bedrag zich inschrijven voor module 2 om samen aan de bus te werken.

 

Via de aanmeldbutton is het lesrooster te bekijken en kun je je aanmelden voor module 1.