Dagopleiding tot zelfstandig ambachtelijk en machinaal meubelmaker-kleinschalig!

Een degelijke vakopleiding om zelfstandig meubelmaker te worden. Volledig praktijkgericht - theorie "aan de werkbank". In samenwerking met een team van enthousiaste ambachtelijk en machinaal meubelmakers. Kleinschalig, dus veel persoonlijke aandacht. Maximaal 9 deelnemers.

De vakopleiding bestaat uit 2 leerjaren. Het is niet verplicht om het 2e leerjaar te volgen. Je schrijft je per jaar in. 

Jaar 1: AMBACHTELIJK MEUBELMAKEN 
40 lesweken: praktisch leerjaar meubelmaken.
Het eerste jaar is gericht op ambachtelijke kennis en vaardigheden. Deelnemers gaan aan de slag met ambachtelijk en elektrisch handgereedschap, basistechnieken meubel maken, ontwerpen, vervaardigen en afwerken van diverse werkstukken, verdiepen in verschillende houtsoorten en toepassingsmogelijkheden. In het eindwerkstuk toont de gezel zijn of haar beginnende vakbekwaamheid.
Tijdens leerjaar 1 bieden we de deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan bedrijfsbezoeken waarin een bepaald thema centraal staat. Deze bezoeken vinden niet tijdens de vaklessen plaats en zijn facultatief.

 

Jaar 2: TECHNIEK EN SPECIALISATIES & REALISATIE EIGEN ONTWERP
40 lesweken: Verdiepingsjaar zelfstandig meubel maker (alleen te volgen na doorlopen leerjaar 1).
In het tweede leerjaar vindt de verdieping plaats. Deelnemers worden verder opgeleid tot zelfstandig meubel maker. De focus ligt op grotere en meer complexe werkstukken, het zelfstandig ontwerpen en berekenen, kostprijsberekening, werkvoorbereiding, het machinaal meubel maken, afwerkingstechnieken en klantcontacten.

Excursies en gastlessen

Naast de wekelijkse praktijklessen, worden er diverse excursies en vaklessen georganiseerd, die onderdeel zijn van de vakopleiding.

Docententeam

Aan deze vakopleiding werken verschillende professionele meubelmakers mee, onder meer Bart Moonen, Jan van Hees en Marlies van Geenen. Op bepaalde vakgebieden en bedrijfsexcursies nodigen we gastdocenten uit. 

Opbouw leerjaar 1

(40 lesweken + 2 maanden voor eindwerkstuk)

1. Modules 1: basiskennis, basisvaardigheden en verbindingen maken
2. Module 2: zelfstandig een werkstuk voorbereiden en elektrisch handgereedschap
3. Module 3: zelf een ontwerp maken, uitwerken en ambachtelijk vervaardigen
4. Module 4: basis machinaal meubel maken (eenvoudige machines)
5. Eindwerkstuk: integreren geleerde kennis en technieken

Start en Lestijden

Dagopleiding in Tilburg (o.l.v. Jan van Hees)
10:00-16:30 uur (6 uur met 30 minuten pauze- dagopleiding van 40 lesweken per jaar - je schrijft per jaar in
Start dinsdag 1 september 2020. Deelname is op volgorde van inschrijving!

 

NIEUW vanaf januari 2020!

Nieuwe lesgroep dagopleiding op vrijdag in Tilburg (o.l.v. Marlies van Geenen)

10:00-16:30 uur (6 uur met 30 minuten pauze- dagopleiding van 40 lesweken per jaar - je schrijft per jaar in
Start vrijdag 10 januari 2020 (VOL). Deelname is op volgorde van inschrijving.

Inschrijven voor wachtlijst is mogelijk of voor start januari 2021.

 

Voor meer informatie, neem contact op met Bastienne Gootjes M 06-438 142 66 of E bastienne.gootjes@onsambachtshuis.nl
Aanmelden via de button "aanmelden", rechts op deze pagina.

Omvang

  • Lesduur 1 lesjaar: 40 lesweken van 6 uur per vakles voor de dagopleiding
  • Excursies en gastlessen zijn tevens onderdeel van de 40 lesweken.
  • De volledige vakopleiding bedraagt 2 lesjaren. Je schrijft je per lesjaar in.
  • Na lesjaar 1 ontvang je een certificaat bij het naar behoren afronden van het eindwerkstuk. Na 2 lesjaren en het afleggen van het examen kan je het diploma behalen.
  • Praktijkopdrachten in eigen tijd: voor de deelnemers die het vak professioneel willen leren beoefenen, adviseren we minimaal 6 uur extra per week te werken aan werkstukken in de eigen tijd. Tussentijds geeft de vakdocent het advies om extra uren te oefenen als deelnemer neigt achter te raken in de lesstof.
  • Eindwerkstuk: 2 maanden zelfstandig werken aan het werkstuk met de mogelijkheid om advies in te winnen bij de vakdocent.

Aantal deelnemers

Maximaal 9 deelnemers

Vooropleiding

Geen eis. Wel nadrukkelijk gemotiveerd zijn om minimaal 1 jaar lang bijna wekelijks een dag aan je nieuwe vak te werken in een vaste groep. Voorafgaand aan de start van de vakopleiding vindt er een intake gesprek plaats. Dit gesprek is mede bepalend of deelname aan de vakopleiding mogelijk is.

Kosten

Opbouw opleidingskosten dagopleiding Tilburg

€ 3.075,- Vaklessen van 40 weken (240 uur)
€    275,- Oefenmateriaal hout 1e werkstuk/certificering/reader

 

€ 3.350,- Totaal (van Btw vrijgestelde vakopleiding) per leerjaar (prijspeil 09/2019).

 

Het cursusbedrag kan in termijnen betaald worden, met een aanbetaling van € 750,-. 

Toetsing en examen

Leerjaar 1 wordt afgesloten met een eindwerkstuk, dat door één van de leden van de examencommissie zal worden beoordeeld. Een positieve eindbeoordeling levert een certificaat op over het 1e vakleerjaar. Als deelnemers ook het 2e leerjaar volgen, vindt er een eindexamen plaats. Dit examen bestaat uit toetsing van kennisaspecten en een integraal eindwerkstuk. De vakdocent geeft een advies af of deelnemer zich voor het eindexamen kan aanmelden. Het slagen voor de theorie en een positieve beoordeling van het eindwerkstuk, levert het vakdiploma 'zelfstandig meubelmaker' van Het Ambachtshuis Brabant op. Het Ambachtshuis Brabant is een erkende CRKBO gecertificeerde scholingsorganisatie.

Opleidingslocatie

Tilburg - in de kwalitatief hoogstaande ambachtelijke en machinale houtwerkplaats van het ROC Tilburg (Stappegoor). 

Houtbewerken kijk- en informatiebijeenkomst locatie Tilburg

Overweeg je de vakopleiding tot zelfstandig meubelmaker te volgen, maar wil je eerst wat meer informatie? Dan is een bezoek aan de opleidingslocatie voor meer informatie en het nemen van een kijkje in de les een goed idee!

Op onze locatie in Tilburg kun je terecht op dinsdag 10 december 2019.

Tijdstip: 16.00 uur tot 17.00 uur.

Deze bijeenkomsten zijn GRATIS maar vooraf aanmelden is verplicht bij bastienne.gootjes@onsambachtshuis.nl.

Deelnamevoorwaarden

Het lesgeld dient na ontvangst van de factuur te worden betaald, evt. in de afgesproken betaaltermijnen (max. 10). De aanmelding is bindend, d.w.z. dat je geen geld terug krijgt bij evt. verhindering. Je mag wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen. E.e.a. conform de algemene voorwaarden van Oranjestarters BV, handelend onder de naam van Het Ambachtshuis Brabant.