Avondopleiding tot zelfstandig ambachtelijk en machinaal meubelmaker

Een degelijke vakopleiding om zelfstandig meubelmaker te worden. Volledig praktijkgericht - theorie "aan de werkbank". In samenwerking met een team van enthousiaste ambachtelijk en machinaal meubelmakers. Kleinschalig, dus veel persoonlijke aandacht. Maximaal 8 deelnemers. 

De vakopleiding bestaat uit 3 leerjaren. Het is niet verplicht om het 2e en 3e leerjaar te volgen. Je schrijft je per jaar in. 

Jaar 1: AMBACHTELIJK MEUBELMAKEN 
40 lesweken: praktisch leerjaar meubelmaken.
Het eerste jaar is gericht op ambachtelijke kennis en vaardigheden. Deelnemers gaan aan de slag met ambachtelijk en elektrisch handgereedschap, basistechnieken meubelmaken, ontwerpen, vervaardigen en afwerken van diverse werkstukken, verdiepen in verschillende houtsoorten en toepassingsmogelijkheden. In het eindwerkstuk toont de gezel zijn of haar beginnende vakbekwaamheid.

 

Jaar 2: TECHNIEK EN SPECIALISATIES & REALISATIE EIGEN ONTWERP
40 lesweken: Verdiepingsjaar zelfstandig meubelmaker (alleen te volgen na doorlopen leerjaar 1).
In het tweede leerjaar vindt de verdieping plaats. Deelnemers worden verder opgeleid tot zelfstandig meubelmaker. De focus ligt op grotere en meer complexe werkstukken, het zelfstandig ontwerpen en berekenen, werkvoorbereiding, het machinaal meubelmaken, afwerkingstechnieken.

Jaar 3: VERDERE SPECIALISATIES & REALISATIE EIGEN ONTWERP
40 lesweken: Verdiepingsjaar zelfstandig meubelmaker (alleen te volgen na doorlopen leerjaar 1 en 2).
In het derde leerjaar vindt nog meer verdieping plaats. Deelnemers worden verder opgeleid tot zelfstandig meubelmaker en werken toe naar het eindexamen. De focus ligt op grotere en meer complexe werkstukken, het zelfstandig ontwerpen en berekenen, kostprijsberekening, werkvoorbereiding, het machinaal meubelmaken, afwerkingstechnieken en klantcontacten.

Excursies en gastlessen

Naast de wekelijkse praktijklessen, worden er diverse excursies en specialistische vaklessen georganiseerd, die onderdeel zijn van de vakopleiding.

Docententeam

Aan deze vakopleiding werken verschillende professionele meubelmakers mee, onder meer Bart Moonen, Jan van Hees en Marlies van Geenen. Op bepaalde vakgebieden en bedrijfsexcursies nodigen we gastdocenten uit. 

Opbouw leerjaar 1

(40 lesweken + 2 maanden voor eindwerkstuk)

1. Modules 1: basiskennis, basisvaardigheden en verbindingen maken
2. Module 2: zelfstandig een werkstuk voorbereiden en elektrisch handgereedschap
3. Module 3: zelf een ontwerp maken, uitwerken en ambachtelijk vervaardigen
4. Module 4: basis machinaal meubel maken (eenvoudige machines)
5. Eindwerkstuk: integreren geleerde kennis en technieken

Lestijden

Avondopleidingen in Breda

Woensdagavond van 19:00-22:00 uur (3 uur per avond) - (VOL)

Donderdagavond van 19:00-22:00 uur (idem) - (VOL)

Vakdocent: Bart Moonen; beide groepen

 

Aanmelden voor de wachtlijst. Plaatsing op volgorde van inschrijving en mits er plaats is in de groepen.

 

Voor meer informatie, neem contact op met Bastienne Gootjes - E bastienne.gootjes@onsambachtshuis.nl.

Aanmelden kan via deze website.

Omvang

  • Lesduur: 40 lesweken van 3 uur per vakles voor de avondopleiding
  • Praktijkopdrachten in eigen tijd: voor de deelnemers die het vak professioneel willen leren beoefenen, adviseren we minimaal 3 uur extra per week te werken aan werkstukken in de eigen tijd. Tussentijds geeft de vakdocent het advies om extra uren te oefenen als deelnemer neigt achter te raken in de lesstof.
  • Excursies (facultatief)
  • Eindwerkstuk: 2 maanden zelfstandig werken aan het werkstuk met de mogelijkheid om advies in te winnen bij de vakdocent.

Aantal deelnemers

Maximaal 8 deelnemers.

Vooropleiding

Geen eis. Wel nadrukkelijk gemotiveerd zijn om minimaal 1 jaar lang bijna wekelijks een dag aan je nieuwe vak te werken in een vaste groep. Voorafgaand aan de start van de vakopleiding vindt er een intake gesprek plaats. Dit gesprek is mede bepalend of deelname aan de vakopleiding mogelijk is.

Kosten

Opbouw opleidingskosten avondopleiding Breda

€ 2.150,- Vaklessen van 40 weken (120 uur)
€    300,- Oefenmateriaal/certificering/reader

 

€ 2.450,- Totaal (van Btw vrijgestelde vakopleiding) per leerjaar (prijspeil 06/2020). 

 

Het cursusbedrag kan in termijnen betaald worden, met een aanbetaling van € 500,-. 

Toetsing en examen

Leerjaar 1 wordt afgesloten met een eindwerkstuk, dat door leden van de examencommissie zal worden beoordeeld. Een positieve eindbeoordeling levert een certificaat op over het 1e vakleerjaar. Als deelnemers ook het 2e en 3e leerjaar volgen, vindt er een eindexamen plaats aan het einde van het 3e leerjaar. Dit examen bestaat uit toetsing van kennisaspecten en een integraal eindwerkstuk. De vakdocent geeft een advies af of deelnemer zich voor het eindexamen kan aanmelden. Het slagen voor de theorie en een positieve beoordeling van het eindwerkstuk, levert het vakdiploma 'zelfstandig meubelmaker' van Het Ambachtshuis Brabant op. Het Ambachtshuis Brabant is een erkende CRKBO gecertificeerde scholingsorganisatie.

Opleidingslocatie

Breda opleidingsgroep op woensdagavond: in de goed uitgeruste houtwerkplaats van Talentenfabriek De Faam (SMO Breda)

Breda opleidingsgroep op donderdagavond: in de goed uitgeruste houtwerkplaats van Talentenfabriek De Faam (SMO Breda)

Eerst kennismaken?

Overweeg je de vakopleiding tot zelfstandig meubelmaker te volgen, maar wil je eerst wat meer informatie? Wij organiseren in het najaar van 2021 weer een informatiebijeenkomst

Contactpersoon is bastienne.gootjes@onsambachtshuis.nl. Zij kan je meer vertellen.

Deelnamevoorwaarden

Het lesgeld dient na ontvangst van de factuur te worden betaald, evt. in de afgesproken betaaltermijnen (max. 10). De aanmelding is bindend, d.w.z. dat je geen geld terug krijgt bij evt. verhindering. Je mag wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen. E.e.a. conform de algemene voorwaarden van Oranjestarters BV, handelend onder de naam van Het Ambachtshuis Brabant.