Vervolgcursus Glas in Lood

Vaklessen op professioneel niveau. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus, maar instroom op basis van eerder verworven kennis en vaardigheden is ook mogelijk.

Leerdoelen - vaardigheden, kennis en veiligheidsvoorschriften

 • Vrij leren ontwerpen en ontdekken eigen stijl
 • Ontwerp zelfstandig leren uitwerken
 • Glas-in-lood paneel maken klassiek of ontwerpen van modern werk (eigen stijl)
 • Routine in het snijden ontwikkelen
 • Keuze leren maken voor de meest praktische vorm van randlood
 • Uitvoeren van 3 verplichte werkstukken
 • Rechte verdeling glas-in-lood
 • Werkstuk waarbij je maar aan één kant steun hebt aan de houten rand van de werktafel, bv een halve cirkel of een driehoek.
 • Daarna een vrije vorm, bv een cirkel.
 • Enige mate van routine ontwikkelen in het snijden en het verloden; ook t.a.v. kitten en inzicht in het belang daarvan
 • Het gebruik van staallood en andere vormen van versteviging;
 • Verdieping van het rekenwerk m.b.t. de verplichte werkstukken; door het werk te berekenen, te snijden en uit te voeren bevorder je zelfreflectie en leer je van je eigen fouten
 • Leren overleggen met opdrachtgever over werkstuk
 • Inzicht in de kosten van materialen en technieken en de benodigde arbeidsduur
 • Het inschatten van de globale kosten t.b.v. offerte
 • Excursies en uitbreiden vaknetwerk

Vakdocenten

Anja van Aalen (Meester-glazenier), Thijs Maas (restauratie-glazenier) en JanHein van Stiphout (Meester-glazenier en glaskunstenaar).

 

 

Startdata

2019-2020

Tilburg centrum: 12 vrijdagen in Tilburg vanaf vrijdag 15 november 2019; vakdocent: JanHein van Stiphout. De overige lessen zijn op 22 november 2019, 6-13 december 2019, 10-24-31 januari 2020, 7 februari 2020, 6-13 maart 2020, 3-17 april 2020. Lestijden: van 11:00-16:00 uur.

Studiebelasting/huiswerkopdrachten

Cursusomvang in uren: 60 uur
Huiswerkopdrachten: minimaal 120 uur 

Eindtoetsing / certificering

De vakcursus wordt afgesloten met een certificaat van Het Ambachtshuis Brabant en een overzicht van behaalde leerdoelen. Deze vakcursus is onderdeel van de vakopleiding tot glazenier. 

Locatie

Hilvarenbeek en Tilburg.

Informatie & aanmelding

Om je aan te melden kun je op de aanmeldknop klikken.

Eerst meer informatie? Neem dan contact op met tamara.emmen@onsambachtshuis.nl