Vervolgcursus Glas in Lood

Het Ambachtshuis Brabant organiseert vakscholing glasbewerkingstechnieken op professioneel niveau. Voor belangstellenden die het vak van glazenier professioneel willen leren beoefenen.  In samenwerking met verschillende Meester-glazeniers en tevens ervaren vakdocenten. Deze cursus is een vervolg op de basiscursus, maar instroom op basis van eerder verworven kennis en vaardigheden is onder voorwaarden ook mogelijk.  

Leerdoelen - vaardigheden, kennis en veiligheidsvoorschriften

 • Vrij leren ontwerpen en ontdekken eigen stijl
 • Ontwerp zelfstandig leren uitwerken
 • Glas-in-lood paneel maken klassiek of ontwerpen van modern werk (eigen stijl)
 • Routine in het snijden ontwikkelen
 • Keuze leren maken voor de meest praktische vorm van randlood
 • Uitvoeren van 3 verplichte werkstukken
 • Rechte verdeling glas-in-lood
 • Werkstuk waarbij je maar aan één kant steun hebt aan de houten rand van de werktafel, bv een halve cirkel of een driehoek.
 • Daarna een vrije vorm, bv een cirkel.
 • Enige mate van routine ontwikkelen in het snijden en het verloden; ook t.a.v. kitten en inzicht in het belang daarvan
 • Het gebruik van staallood en andere vormen van versteviging;
 • Verdieping van het rekenwerk m.b.t. de verplichte werkstukken; door het werk te berekenen, te snijden en uit te voeren bevorder je zelfreflectie en leer je van je eigen fouten
 • Leren overleggen met opdrachtgever over werkstuk
 • Inzicht in de kosten van materialen en technieken en de benodigde arbeidsduur
 • Het inschatten van de globale kosten t.b.v. offerte
 • Excursies en uitbreiden vaknetwerk

Voor wie

Deelnemers die het ambacht van glazenier professioneel willen leren beoefenen. Toelating voor de vervolgcursus glas in lood is mogelijk als je de basiscursus glas in lood bij Het Ambachtshuis Brabant met een positieve beoordeling van de vakdocent hebt afgesloten. Instroom op basis van eerder verworven kennis en vaardigheden is ook mogelijk, daarvoor geldt wel een toets voor toelating bij JanHein van Stiphout. De eerstvolgende toetsdag vindt in voorjaar 2020 plaats. Belangstelling? Meld je aan bij tamara.emmen@onsambachtshuis.nl 

Vakdocenten

Anja van Aalen (Meester-glazenier), Thijs Maas (restauratie-glazenier) en JanHein van Stiphout (Meester-glazenier en glaskunstenaar).

 

 

Startdata

2019-2020

In mei 2020 vindt de test voor de toelating voor de vervolgcursus plaats voor deelnemers die niet de basiscursus glas in lood bij JanHein van Stiphout en Anja van Aalen hebben gevolgd.

Studiebelasting/huiswerkopdrachten

Cursusomvang in uren: 60 uur
Huiswerkopdrachten: minimaal 120 uur 

Eindtoetsing / certificering

De vakcursus wordt afgesloten met een digitaal certificaat van Het Ambachtshuis Brabant en een overzicht van behaalde leerdoelen. Deze vakcursus is onderdeel van de vakopleiding tot glazenier. 

Locatie

Hilvarenbeek en Tilburg.

Informatie & aanmelding

Om je aan te melden kun je op de aanmeldknop klikken.

Eerst meer informatie? Neem dan contact op met tamara.emmen@onsambachtshuis.nl