Dagopleiding tot zelfstandig ambachtelijk en machinaal meubelmaker-kleinschalig!

Een degelijke vakopleiding om zelfstandig meubelmaker te worden. In samenwerking met een team van enthousiaste ambachtelijk en machinaal meubelmakers, met jarenlange ervaring.

Volledig praktijkgericht - theorie "aan de werkbank" en kleinschalig, dus veel persoonlijke aandacht. Maximaal 8 deelnemers.

De vakopleiding bestaat uit 2 leerjaren. Je meldt je aan voor de volledige vakopleiding. Betaling is per opleidingsjaar. 

Jaar 1: AMBACHTELIJK MEUBELMAKEN 
40 lesweken: praktisch leerjaar meubelmaken.
Het eerste jaar is gericht op ambachtelijke kennis en vaardigheden. Deelnemers gaan aan de slag met ambachtelijk en elektrisch handgereedschap, basistechnieken meubel maken, ontwerpen, vervaardigen en afwerken van diverse werkstukken, verdiepen in verschillende houtsoorten en toepassingsmogelijkheden. In het eindwerkstuk toont de gezel zijn of haar beginnende vakbekwaamheid. 

 

Jaar 2: TECHNIEK EN SPECIALISATIES & REALISATIE EIGEN ONTWERP
40 lesweken: Verdiepingsjaar zelfstandig meubel maker (alleen te volgen na doorlopen leerjaar 1).
In het tweede leerjaar vindt de verdieping plaats. Deelnemers worden verder opgeleid tot zelfstandig meubel maker. De focus ligt op grotere en meer complexe werkstukken, het zelfstandig ontwerpen en berekenen, kostprijsberekening, werkvoorbereiding, het machinaal meubel maken, afwerkingstechnieken en klantcontacten.

Excursies en gastlessen

Naast de wekelijkse praktijklessen, worden er diverse excursies en specialistische vaklessen georganiseerd, die onderdeel zijn van de vakopleiding. Een vast onderdeel is ook het leren en toepassen van het programma Sketch-up bij de werkvoorbereiding. Voor deelnemers die dit programma reeds beheersen is een verdieping mogelijk. Het gaat om 12 uur per leerjaar (4 dagdelen).

Docententeam

Aan deze vakopleiding werken verschillende professionele meubelmakers mee, onder meer Bart Moonen, Jan van Hees en Paul Peeters. Op bepaalde vakgebieden en bedrijfsexcursies nodigen we gastdocenten uit. 

Opbouw leerjaar 1

(40 lesweken + 2 maanden voor eindwerkstuk)

1. Module 1: basiskennis, basisvaardigheden en verbindingen maken
2. Module 2: zelfstandig een werkstuk voorbereiden en elektrisch handgereedschap
3. Module 3: zelf een ontwerp maken, uitwerken en ambachtelijk vervaardigen
4. Module 4: basis machinaal meubel maken (eenvoudige machines)
5. Eindwerkstuk: integreren geleerde kennis en technieken

Start en Lestijden

Dagopleiding in Den Bosch

Op maandag van 10:00 uur - 16:30 uur

Duur: 6 uur met 30 minuten pauze - dagopleiding van 40 lesweken per jaar

Vakdocent: Jan van Hees

 

Op dinsdag van 10:00 uur - 16:30 uur

Duur: 6 uur met 30 minuten pauze - dagopleiding van 40 lesweken per jaar

Vakdocent: Jan van Hees

 

Op vrijdag van 10:00 uur -16:30 uur

Duur: 6 uur met 30 minuten pauze - dagopleiding van 40 lesweken per jaar

Vakdocent: Bart Moonen

 

Zie de button AANMELDEN OP DEZE PAGINA. 

Deelname is op volgorde van inschrijving.

 

Voor meer informatie, neem contact op met Bastienne Gootjes M 06-438 142 66 of E bastienne.gootjes@onsambachtshuis.nl

Omvang

 • Lesduur 1 lesjaar: 40 lesweken van 6 uur per vakles voor de dagopleiding (240 uren).
 • Excursies en gastlessen zijn tevens onderdeel van de 40 lesweken.
 • Incl. 4 dagdelen Sketch-up per leerjaar.
 • De volledige vakopleiding bedraagt 2 lesjaren.
 • Na lesjaar 1 ontvang je een certificaat bij het naar behoren afronden van het eindwerkstuk. Na 2 lesjaren en het afleggen van het examen kan je het diploma behalen.
 • Praktijkopdrachten in eigen tijd: voor de deelnemers die het vak professioneel willen leren beoefenen, adviseren we minimaal 6 uur extra per week te werken aan werkstukken in de eigen tijd. Tussentijds geeft de vakdocent het advies om extra uren te oefenen als deelnemer neigt achter te raken in de lesstof.
 • Eindwerkstuk: 2 maanden zelfstandig werken aan het werkstuk met de mogelijkheid om advies in te winnen bij de vakdocent.

Aantal deelnemers

Maximaal 8 deelnemers

Vooropleiding

Geen eis. Wel nadrukkelijk gemotiveerd zijn om gedurende de 2-jarige opleiding bijna wekelijks een dag aan je nieuwe vak te werken. in een vaste groep. Voorafgaand aan de start van de vakopleiding vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek is mede bepalend of deelname aan de vakopleiding mogelijk is.

Kosten

Per leerjaar € 3.600,- (van Btw vrijgestelde vakopleiding), incl. oefenmaterialen, reader, koffie/thee.

 • Extra kosten literatuur:
  Leerjaar 1: € 116,50 (2 boeken)
 • Excl. materialen voor eigen werkstukken. 
 • Excl. examen aan het einde van het 2e leerjaar. 

Het opleidingsbedrag kan in termijnen betaald worden, met een aanbetaling van € 1000,- in het 1e leerjaar.

(prijspeil 06/2022).

Toetsing en examen

Leerjaar 1 wordt afgesloten met een eindwerkstuk, dat door één van de leden van de examencommissie zal worden beoordeeld. Een positieve eindbeoordeling levert een certificaat op over het 1e vakleerjaar. Na het 2e leerjaar vindt er een eindexamen plaats. Dit examen bestaat uit het maken van een integraal eindwerkstuk dat aan bepaalde criteria moet voldoen. De vakdocent geeft een advies af of deelnemer zich voor het eindexamen kan aanmelden. Het slagen met een positieve beoordeling van het eindwerkstuk, levert het vakdiploma 'zelfstandig meubelmaker' van Het Ambachtshuis Brabant op. Het Ambachtshuis Brabant staat bij het CRKBO geregistreerd als scholingsorganisatie.
Vanaf najaar 2022 is het voor eindexamenkandidaten (na leerjaar 2) mogelijk om deel te nemen aan het officiële branche praktijkexamen van ECM (expertise centrum meubel), waarmee het branchecertificaat voor de praktijk behaald kan worden.

Opleidingslocatie

Den Bosch - ambachtelijke en machinale houtwerkplaats in het Boschveld Ambacht Centrum (BAC)

Deelnamevoorwaarden

Het lesgeld dient na ontvangst van de factuur te worden betaald, evt. in de afgesproken betaaltermijnen (max. 10). De aanmelding is bindend, d.w.z. dat je geen geld terugkrijgt bij evt. verhindering. 

 

Indien je voor de STAP subsidie wilt aanmelden, ontvang je bij aanmelding een Bewijs van deelname, dat je nodig hebt bij aanmelding met STAP. Wordt de subsidie aan je toegekend? Dan dien je het bewijs hiervan zo spoedig mogelijk te mailen naar onderwijssecretariaat@onsambachtshuis.nl.

 

Wij maken gebruik van de NRTO Algemene voorwaarden, die tot stand zijn gekomen in overleg met De Consumentenbond.