Avondopleiding tot zelfstandig ambachtelijk en machinaal meubelmaker

Een degelijke vakopleiding om zelfstandig meubelmaker te worden. Volledig praktijkgericht - theorie "aan de werkbank". Kleinschalig, dus veel persoonlijke aandacht. Maximaal 8 deelnemers.  

De vakopleiding bestaat uit 2,5 leerjaren. Je meldt je aan voor de volledige vakopleiding. Betaling is per opleidingsjaar. 

Jaar 1: AMBACHTELIJK MEUBELMAKEN 

40 lesweken: praktisch leerjaar meubelmaken.
Het eerste jaar is gericht op ambachtelijke kennis en vaardigheden. Deelnemers gaan aan de slag met ambachtelijk en elektrisch handgereedschap, basistechnieken meubelmaken, ontwerpen, vervaardigen en afwerken van diverse werkstukken, verdiepen in verschillende houtsoorten en toepassingsmogelijkheden. In het eindwerkstuk toont de gezel zijn of haar beginnende vakbekwaamheid.

 

Jaar 2: TECHNIEK EN SPECIALISATIES & REALISATIE EIGEN ONTWERP
40 lesweken: Verdiepingsjaar zelfstandig meubelmaker.
In het tweede leerjaar vindt de verdieping plaats. Deelnemers worden verder opgeleid tot zelfstandig meubelmaker. De focus ligt op grotere en meer complexe werkstukken, het zelfstandig ontwerpen en berekenen, werkvoorbereiding, het machinaal meubelmaken, afwerkingstechnieken.

Jaar 3: VERDERE SPECIALISATIES & REALISATIE EIGEN ONTWERP
26 lesweken: Verdiepingsjaar zelfstandig meubelmaker.
Het 3e leerjaar is geen volledig cursusjaar (26 lesweken ipv 40). In dit leerjaar vindt nog meer verdieping plaats. Deelnemers worden verder opgeleid tot zelfstandig meubelmaker en werken toe naar het eindexamen. De focus ligt op grotere en meer complexe werkstukken, het zelfstandig ontwerpen en berekenen, kostprijsberekening, werkvoorbereiding, het machinaal meubelmaken, afwerkingstechnieken en klantcontacten.

Excursies en gastlessen

Naast de wekelijkse praktijklessen, worden er diverse excursies en specialistische vaklessen georganiseerd, die onderdeel zijn van de vakopleiding. Een vast onderdeel is ook het leren en toepassen van het programma Sketch-up bij de werkvoorbereiding. Voor deelnemers die dit programma reeds beheersen is een verdieping mogelijk.

Docententeam

Aan deze vakopleiding werken verschillende professionele meubelmakers mee, onder meer Bart Moonen, Jan van Hees en Marlies van Geenen. Op bepaalde vakgebieden en bedrijfsexcursies nodigen we gastdocenten uit. 

Opbouw leerjaar 1

(40 lesweken incl. 2 maanden voor eindwerkstuk)

1. Modules 1: basiskennis, basisvaardigheden en verbindingen maken
2. Module 2: zelfstandig een werkstuk voorbereiden en elektrisch handgereedschap
3. Module 3: zelf een ontwerp maken, uitwerken en ambachtelijk vervaardigen
4. Module 4: basis machinaal meubel maken (eenvoudige machines)
5. Eindwerkstuk: integreren geleerde kennis en technieken

Lestijden

Woensdagavond van 17:00-22:00 uur

Duur: 5 uur per avond, incl. 1/2 uur eetpauze

Vakdocent: Bart Moonen

 

Donderdagavond van 17:00-22:00 uur

Duur: 5 uur per avond

Vakdocent: Bart Moonen

 

Deelname is op volgorde van inschrijving! 

Voor meer informatie, neem contact op met Bastienne Gootjes - E bastienne.gootjes@onsambachtshuis.nl.

Omvang m.i.v. januari 2021:

  • Leerjaar 1 en 2: 40 lesweken van 5 uur per vakles (incl. 1/2 uur eetpauze)
  • Leerjaar 3: 26 lesweken van 5 uur per vakles (incl. 1/2 uur eetpauze)
  • Praktijkopdrachten in eigen tijd: voor de deelnemers die het vak professioneel willen leren beoefenen, adviseren we minimaal 3 uur extra per week te werken aan werkstukken in de eigen tijd. Tussentijds geeft de vakdocent het advies om extra uren te oefenen als deelnemer neigt achter te raken in de lesstof.
  • Excursies
  • Eindwerkstuk: 2 maanden zelfstandig werken aan het werkstuk met de mogelijkheid om advies in te winnen bij de vakdocent.

Aantal deelnemers

Maximaal 8 deelnemers.

Vooropleiding

Geen eis (voor beginners). Wel nadrukkelijk gemotiveerd zijn om gedurende de gehele vakopleiding bijna wekelijks (m.u.v. schoolvakanties) aan je nieuwe vak te werken in een vaste groep. Voorafgaand aan de start van de vakopleiding vindt er een kennismaking plaats. Je meldt je voor de gehele vakopleiding aan, maar je betaalt per opleidingsjaar.

Kosten

Leerjaar 1 en 2: € 2800,- per leerjaar

Leerjaar 3: € 1800,-

Prijzen zijn vrijgesteld van Btw (prijspeil 04/2022).

Excl. materialen voor eigen werkstukken.
Excl. examen aan het einde van het 2e leerjaar.

Extra kosten literatuur:
Leerjaar 1: € 116,50 (2 boeken)
 

Het opleidingsbedrag kan in termijnen betaald worden, met een aanbetaling van € 500,-. 

Toetsing en examen

Leerjaar 1 en 2 worden afgesloten met een eindwerkstuk, dat door iemand van de examencommissie zal worden beoordeeld. Een positieve eindbeoordeling levert een certificaat op over het betreffende vakleerjaar. Aan het einde van het 3e leerjaar vindt er een eindexamen plaats. Dit examen bestaat uit toetsing van kennisaspecten en een integraal eindwerkstuk. De vakdocent geeft een advies af of deelnemer zich voor het eindexamen kan aanmelden. Het slagen voor de theorie en een positieve beoordeling van het eindwerkstuk, levert het vakdiploma 'zelfstandig meubelmaker' van Het Ambachtshuis Brabant op. Het Ambachtshuis Brabant staat bij het CRKBO geregistreerd als scholingsorganisatie.

Opleidingslocatie

Breda - in de goed uitgeruste houtwerkplaats van Talentenfabriek De Faam (SMO Breda)

Eerst kennismaken?

Overweeg je de vakopleiding tot zelfstandig meubelmaker te volgen, maar wil je eerst wat meer informatie? Wij organiseren in het voorjaar van 2021 weer een informatiebijeenkomst

Contactpersoon is bastienne.gootjes@onsambachtshuis.nl. Zij kan je meer vertellen.

Deelnamevoorwaarden

Het lesgeld dient na ontvangst van de factuur te worden betaald, evt. in de afgesproken betaaltermijnen (max. 10). De aanmelding is bindend, d.w.z. dat je geen geld terug krijgt bij evt. verhindering. Je mag wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen. E.e.a. conform de algemene voorwaarden van Oranjestarters BV, handelend onder de naam van Het Ambachtshuis Brabant.