Basiscursus voor interieurbouw en ambachtelijk meubelmaken - module 1

12 vaklessen van 3 uur

Ambachtelijke karakter behouden

Het Ambachtshuis Brabant zet zich in om oorspronkelijke kennis en kunde binnen ambachten te behouden en voort te zetten. Als het om hout gaat leiden we nieuwe vakmensen op die worden toegerust met essentiële kennis van het materiaal en de verwerkingstechnieken om unieke gebruiksobjecten te maken. In het beheersen hiervan toont men het vakmanschap.

Doel

Verwerven van kennis en vaardigheden ambachtelijk hout bewerken als degelijke basis om verder te kunnen met interieurbouw of meubelmaken. Er wordt geen elektrisch handgereedschap behandeld.

Na deze basiscursus kun je aan de vervolgmodule deelnemen, module 2, richting meubelmaken of je gaat verder met het basisjaar voor interieurbouw. 

Deze module, tezamen met module 2 en 3 van interieurbouw, vormen de basisopleiding voor interieurbouw van 1 jaar.

Inhoud basiscursus

Enkele onderdelen van de basiscursus

 • werken met basisgereedschap
 • slijpen, wetten van handgereedschap, zoals steekbeitels en schaafbeitels
 • een werkplanning maken en in de juiste volgorde uitvoeren
 • eenvoudige tekeningen lezen
 • enkele veel gebruikte houtsoorten herkennen en benoemen inclusief specifieke eigenschappen
 • eenvoudige werkstukken paren, aftekenen en vergaren
 • veel gebruikte houtverbindingen benoemen, aftekenen en vervaardigen
 • verbindingen maken d.m.v. het aanleren van de technieken zagen, steken, hakken en boren
 • werkstukken opsluiten (lijmen en klemmen inclusief benodigde hulpmiddelen)
 • oppoetsen van werkstukken
 • veilig en nauwkeuriger werken inclusief het opgeruimd houden van je werkplek

De leermeesters

Bart Moonen (locatie Breda en Den Bosch), zelfstandig meubelmaker en examinator van BBL4 kandidaten en inhoudelijk coordinator van onze vakcursussen en vakopleiding fijn houtbewerken/meubelmaker/interieurbouw

Paul Peters (locatie Eindhoven, Tilburg en Den Bosch), allround ervaren vakman meubelmaken en examinator van BBL4 kandidaten en inhoudelijk adviseur van onze vakcursussen en vakopleiding fijn houtbewerken/meubelmaken/interieurbouw

Jos Elshout (locatie Eindhoven en Den Bosch), zelfstandig gevestigd ambachtrlijk en machinaal meubelmaker

John van Rooij (locatie Eindhoven en Den Bosch), zelfstandig gevestigd ontwerpend meubelmaker en interieurbouwer

Jan van Hees (locatie Den Bosch), zelfstandig gevestigd ontwerpend meubelmaker

Fedde Vennix (locatie Den Bosch), zelfstandig gevestigd ontwerpend meubelmaker

Tom van der Zandt (locatie Den Bosch), zelfstandig gevestigd ontwerpend meubelmaker

Bas Joosten (locatie Tilburg), zelfstandig allround interieurbouwer en meubelmaker

Johan Verwijmeren (locatie Breda en Tilburg), zelfstandig allround ambachtelijk en machinaal meubelmaker

Ad Helsloot (locatie Den Bosch, Eindhoven en Breda), ruim 40 jaar schooldocent meubelmaken en interieurbouw

Erik van den Berg (locatie Breda en Tilburg), ruim 30 jaar zelfstandig meubelrestaurator en allround ambachtelijk en machinaal meubelmaker.

Arno van Eijk (locatie Tilburg en Den Bosch), zelfstandig ambachtelijk en machinaal meubelmaker

Jan van der Velden (locatie Eindhoven), docent meubelmaken en interieurbouw bij Gilde Opleidingen

Jeroen Meijers (locatie Breda), zelfstandig meubelmaker

Vooropleiding

Voor deze basiscursus heb je geen ervaring of specifieke vooropleiding nodig. De mate waarin je ook thuis actief aan de slag gaat om het vak in de vingers te krijgen, bepaalt mede de mate waarin je kunt spreken dat je het vak beheerst. Het volgen van de vakcursus is te combineren met een baan.

Startdata & locaties

Eindhoven: Stedelijk College, Oude Bosschebaan 20 5624 AA Eindhoven

 • Via de aanmeldknop zijn nieuwe startdata en locaties te bekijken.

Tilburg: locatie ROC-Tilburg (Stappegoor), Stappegoorweg 183, 5022 DD Tilburg

 • Via de aanmeldknop zijn nieuwe startdata en locaties te bekijken.

Den Bosch: Boschveld Ambacht Centrum (BAC) - Parallelweg 30, 5223 AL 's-Hertogenbosch  

 • Via de aanmeldknop zijn nieuwe startdata te bekijken

Breda : Houtwerkplaats van Het Ambachtdhuis Brabant-Minervum 7001d in Breda (naast Van Mossel)

 • Via de aanmeldknop zijn nieuwe startdata en locaties te bekijken.

Studiebelasting/huiswerkopdrachten

Voor het goed doorlopen van deze vakcursus wordt geadviseerd om wekelijks minimaal 2 uur de praktische huiswerkopdrachten/ oefeningen uit de les, na elke vakles te oefenen.
Cursusomvang in uren: 36 uur 

Eindtoetsing / certificering

De vakcursus wordt afgesloten met een Bewijs van deelname van Het Ambachtshuis Brabant en een overzicht van behaalde leerdoelen.

Deze module maakt tevens onderdeel uit van de Basisopleiding interieurbouw. Na afronding van het complete basisjaar (module 1 en modules 2 - 3 van Interieurbouw) ontvang je een certificaat met een overzicht van behaalde leerdoelen na afronding met een goed resultaat.

Meer informatie?

Volg dan de kennismakingsworkshop of neem contact op met Bastienne Gootjes: bastienne.gootjes@onsambachtshuis.nl.

Deelnamevoorwaarden

Het lesgeld dient na ontvangst van de factuur te worden betaald, evt. in de afgesproken betaaltermijnen. E.e.a. conform de algemene voorwaarden van Oranjestarters BV, handelend onder de naam van Het Ambachtshuis Brabant.

Bij het missen van een les kan er maximaal 1 les worden ingehaald, mits er plaats is op een van de andere locaties.

Meester-gezelplaatsen

We hebben een groot netwerk van vakmensen en bedrijven die vakmensen (in spe) waarderen en goed kunnen inzetten voor opdrachten en vacatures in de hout- en meubileringsbranche. Je volgt dus niet alleen een vakcursus bij ons, maar je breidt ook je netwerk uit om je verder te bekwamen in het vak.