CRKBO registratie

Oranjestarters BV, handelend onder de naam Het Ambachtshuis Brabant, is geregistreerd in het CRKBO register en voldoet aan de kwaliteitscode voor onderwijsinstellingen in het kort beroepsonderwijs. Alle cursussen en opleidingen zijn daarmee vrijgesteld van BTW. 

CRKBO

De CRKBO kwaliteitsaudit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

  • zorgvuldigheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • kenbaarheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel

Middels registratie voldoen wij aan de strenge kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en zijn daarmee goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO. Wij staan geregistreerd onder de naam Oranjestarters BV.