Een opstap naar werk in de metaalbranche?

9 april 2019

Eindhoven 9 april 2019: De deelnemers stonden te popelen om van start te kunnen met de allereerste vakcursus metaalbewerken. Zij gaan de komende 10 lesavonden aan de slag met de basisvaardigheden van metaalbewerken o.l.v. vakdocent Ton van Weert. Aan de orde komen alle facetten van het bankwerken en de basis van het (conventioneel) draaien en frezen.


In de metaalsector bestaat grote behoefte aan vakmensen op allerlei niveaus. Deze vakcursus kan een mooi startpunt zijn, maar je mag natuurlijk ook komen voor jezelf, om basiskennis op te doen. Het geeft je in elk geval voldoende kennis en bagage om een verantwoorde start te kunnen maken met een BBL-niveau 2 opleiding, zowel theorie als praktijk. Je kunt hierbij denken aan de BBL-opleidingen op niveau 2 voor Constructiewerker, Verspaner, Plaatwerker en Monteur Mechatronica. De vakdocent geeft advies of je ná het volgen van de basiscursus verder kunt met een BBL niveau 2 opleiding, indien dit je doel van deelname is aan deze cursus.

Vooralsnog gaan de huidige deelnemers zich gewoon lekker verdiepen in de metaaltechnieken!