HOE DAN?

12 maart 2019

Wat gemeenten en provincies kunnen doen in een Brabant van verschillen 

Landelijke onderzoeken laten zien dat er sprake is van een sociale en culturele tweedeling in de samenleving die niet vanzelf verdwijnt, integendeel. De tweedeling verschijnt op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld in opleidingsniveau, toegang tot de arbeidsmarkt en welvaart. De tweedeling strekt zich echter veel verder dan deze aspecten, omdat de verschillen ertoe leiden dat groepen mensen niet of nauwelijks met andere groepen in contact komen. Er ontstaan zo meerdere scheidslijnen in onze samenleving.

 

Overheden hebben nog geen antwoord gevonden voor het opheffen van de tweedeling. Het vinden van dit antwoord (of juister: de antwoorden) is belangrijk en urgent, omdat in het verleden te vaak is gebleken dat "gaten" in de maatschappij tussen zij die deel kunnen nemen en zij die (noodgedwongen) aan de kant staan, scherpe tegenstellingen veroorzaakten en lang en diep doorwerken in maatschappelijke verhoudingen.

 

In het magazine HOE DAN? staan belangrijke bevindingen en conclusies van het onderzoek van de provincie Noord-Brabant en de Vereniging Brabantse gemeenten. Met enkele goede voorbeelden uit de Brabantse praktijk: Het Ambachtshuis Brabant is daar een van.