Op maandagochtend een oefening in vakmanschap

2 september 2019

Zes leidinggevenden van een grote overheidsorganisatie stapten op maandag 2 september jl. enthousiast binnen bij Het Ambachtshuis Brabant in Den Bosch. Eerst volgden zij een lezing van een onderzoeker van Twijnstra Gudde over leiderschap en meesterschap. Vervolgens werden ze door hun coach verrast met een wel heel praktisch vervolgprogramma en ging de overall aan.....

 

Onder leiding van Maarten, onze leermeester metselen, hebben ze kunnen ervaren wat meester-gezel-leren in de praktijk inhoudt. Na anderhalf uur stellen van profielen en metselen, staan de muurtjes tamelijk recht vertonen slechts enkelen een niet bedoelde golfing.
Deze coach van managementteams is zo ingenomen met de werkwijze van Het Ambachtshuis Brabant dat zij ons uitnodigt voor verdere samenwerking.