Het Ambachtshuis Brabant ziet het aantal deelnemers in 2018 verdubbelen

31 oktober 2018

Op 31 oktober 2018 organiseerde Het Ambachtshuis Brabant een netwerkmeeting voor haar vakdocenten op de werklocatie in Den Bosch. Het thema 'didactiek' stond weliswaar centraal, maar we hebben ook het glas geheven op het 1e lustrum van Het Ambachtshuis Brabant. 

Het Ambachtshuis Brabant heeft zich in 5 jaar ontwikkeld tot een onderwijsorganisatie met een erg snelle groei. Vanaf 2014 erkend als kort beroepsonderwijs, ziet zij jaarlijks het aantal deelnemers verdubbelen. Deelnemers komen voornamelijk uit Brabant, maar regelmatig ook uit heel Nederland. Eind 2018 tellen we minstens 800 deelnemers per jaar.

 

De groei is deels te verklaren door het snel inspelen op de tekorten in de ambachtensector, waar de bouw en het meubelmaken een belangrijke plaats innemen. Maar ook vakscholing voor de kleinschalige ambachten, zoals klokkenmaker, stofferen, smeden, boekbinden, houtdraaien...weten de belangstelling te trekken. Naast particulieren mogen we ook steeds meer bedrijven tot onze klanten rekenen.

 

In 2019 gaan we in Brabant de vakscholing uitbreiden. Een grotere variatie in ambachten én op meerdere locaties, zoals in Midden- en West-Brabant. Zeeland en Zuid-Holland kunnen dan ook mee profiteren. In de regio's Den Bosch, Tilburg en Eindhoven zijn we al wat langer actief en ook daar neemt de belangstelling toe.

 

De groei is alleen mogelijk door de samenwerking met onze geweldige vakdocenten die met passie en energie hun ambacht doorgeven. Het team is inmiddels 40 vaste vakdocenten groot. Steeds meer vakmensen melden zich ook spontaan aan, zoals onlangs nog op het gebied van autotechniek en interieurbouw. Wij zijn er ontzettend trots op dat we met dit team een mooi en toegankelijk onderwijsaanbod kunnen bieden voor een breed publiek.

 

Overigens bieden we niet alleen vakscholing. Vanaf 2019 zetten we steviger in om onze deelnemers te koppelen aan geschikte stageplaatsen en vacatures. Inclusief zij-instromers van alle leeftijden die overwegen om van loopbaan te veranderen.

 

We kijken terug op een bijzonder geslaagde avond waar waardevolle tips met betrekking tot didactiek zijn uitgewisseld. Samen met onze leermeesters zijn we op de goede weg om het scholingsaanbod verder uit te breiden.

 

Team Het Ambachtshuis Brabant
31 oktober 2018