Wijk aan het werk!

Op dinsdagmiddag 11 juli 2017 ondertekende Het Ambachtshuis Brabant de samenwerkingsovereenkomst met Copernikkel en PlanH Werkt.

Het is de bekrachtiging van de voorbereiding van een integraal project voor participatie van wijkbewoners in de wijk Boschveld, met ambachten. In het project van de drie partners komen drie accenten van werken om participatie aan de samenleving te bevorderen bij elkaar:

  • Bewoners aanspreken op hun eigen kracht middels vrijwilligerswerk en verantwoordelijke taken
  • Opstapprogramma's bieden ter voorbereiding op werk
  • Stages en meester-gezeltrajecten uitzetten voor deelname aan ambachtelijk werk en ondernemerschap.

Door een integrale benadering met precieze afstemming naar vermogen en kansen, is de samenwerking tussen Het Ambachtshuis Brabant en de andere partners een unieke combinatie om participatie aan de samenleving en het werk via ambachtelijk werken te realiseren.

Doordat het Ambachtshuis Brabant lid is van het BAC en nauw samenwerkt met de ambachten uit Den Bosch, kan zij het Ambacht in de regio sterk uitbouwen, zowel innovatief als anker naar de samenleving. Dus alle reden om Het Ambachtshuis Brabant in de regio Den Bosch goed te blijven volgen.

 

Giel Pollemans

Het Ambachtshuis Brabant, regio Den Bosch