Technologie....het zonnetje in ambachtshuis

21 juli 2017

Werk dat door een computer gedaan kan worden, verdwijnt. Dat betekent dat zo'n 30 procent van de beroepsbevolking zijn of haar beroep ziet verdwijnen. Wat is daaraan te doen? 

In het artikel 'technologie hoeft geen bedreiging te zijn' van Anne Dohmen in NRC 20 juli 2017, wordt een aantal tips gegeven hoe je deze ontwikkeling positief kunt beïnvloeden. 

  • 77% van de concurrentiekracht van een bedrijf wordt bepaald door sociale innovatie:
    • Goede selectie van mensen
    • Scholingsbeleid. Zet dus in op de ontwikkeling van je mensen! Het zijn dus de mensen die een bedrijf onderscheidend maken in de concurrentie.
  • Nu en in de toekomst moet je steeds meer je eigen werk creëren. Dat vereist creativiteit en sociaal vermogen: om je eigen talenten en interesses te ontdekken, kansen te zien, de stap van idee naar 'doen' durven zetten, samenwerken en op een inspirerende wijze communiceren met je (nieuwe) klanten. Zet dus in op meer onderwijs in ondernemerschap!
  • En de meest voor de hand liggende tip en toch een eyeopener: kies voor een beroep dat niet makkelijk door een computer kan worden gedaan, bijvoorbeeld een eigentijds ambachtsberoep. In de ambachtensector is een enorme vervangingsvraag door de vergrijzing. Maar ook een nieuwe vraag: innovaties in materialen en de groeiende behoefte aan mooi vakwerk biedt voor een nieuwe generatie ambachtsmensen perspectief. Juist met inzet van nieuwe technieken heeft het oorspronkelijk ambacht alle toekomst. Zelfs technieken als virtuele en augmented reality lenen zich goed voor het uitwerken van ambachtelijke werkzaamheden.

Moraal van het verhaal

Een combinatie van technologische ontwikkelingen en het authentieke werk van het ambacht biedt kansen voor mensen die (digitale) technologie al dan niet als een bedreiging zien. Het moment is daar dat steeds meer ambachtsmensen zich openstellen voor deze ontwikkelingen en 'de houder van het verdwijnende beroep' zich openstelt voor het moderne ambachtelijke vakwerk.

Het Ambachtshuis Brabant

Het Ambachtshuis Brabant zet zich de komende jaren in om nieuwe (digitale) technieken en ambacht concreet aan elkaar te koppelen. In Tilburg gaan we onder meer samenwerken met het FABLAB013 en in Den Bosch koppelen we erfgoedambachten aan virtuele technieken. In september 2017 gaan de eerste activiteiten van start. Blijf ons volgen.......