Het Ambachtshuis Brabant met het BAC geïnspireerd onderweg

13 juli 2017

Op 11 juli 2017 besluit de gemeenteraad van Den Bosch positief over het voorstel van het college om het centrum voor ambachten aan de Parallelweg 30 her in te richten en van een nieuw elan te voorzien. 

Voor de ambachtslieden in het centrum is een prima gelegenheid om zich te bezinnen op hun toekomst en op hun ondernemerschap. De gemeente immers gaat ervan uit dat dit centrum een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de verlevendiging van de Spoorzone. Centraal gelegen tussen de wijk Boschveld, het station en de Brabanthallen is het BAC een ideale ontmoetingsplaats voor bezoekers van de wijk en van veel externe bezoekers van Den Bosch.

 

Het Ambachtshuis Brabant is als actief lid van de BAC druk bezig om samen met het centrum aan de toekomst van het ambacht te werken. Innovatief met nieuwe ict, samenwerkend met de wijk in een integraal project voor participatie van wijkbewoners met de ambachten en in cursussen met de ambachtsmensen.


Meteen na het besluit van het college spreekt de BAC zich uit om meer uitgesproken als ambachtsman voor zijn missie (zie de bijlage) uit te komen. De missie van een jaar geleden is helemaal actueel. Het is een prima verwoording van de motivatie om het besluit van de gemeente uit te werken en proactief de deuren open te zetten.


Het BAC gaat de komende tijd het volgende doen:

  • In overleg met de architect de grote lijnen van de herinrichting concretiseren.
  • Inhoud geven aan samenwerking met de omliggende buurt.
  • Zich verdiepen en scholen in vormen van ict en vormgeving vice versa. Niet alleen kan het ambacht voordeel hebben bij ict, maar kan ict gestuurd worden door het ambacht. In de ontmoetingsruimte met het Grasso kan dit zijn beslag krijgen.

Het Ambachtshuis Brabant denkt en handelt hierin mee. Blijf de regio Den Bosch dus volgen.

 

Giel Pollemans 

Regio Den Bosch, Het Ambachtshuis Brabant
13 juli 2017