Voor echte vakmensen is er altijd plaats op de arbeidsmarkt

6 september 2017

Hoe kan het mbo het beste studenten opleiden voor de banen van morgen? Rekening houdend met een een sterk veranderende arbeidsmarktsituatie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft dat onderzocht en komt met de volgende bevindingen.

De MBO-student

Vakkennis en vakvaardigheden zijn belangrijk, maar daarnaast hebben mbo'ers meer vaardigheden nodig voor een goede start op de arbeidsmarkt. En vooral ook voor hun blijvende inzetbaarheid in de toekomst, zoals:

  • sociaal-emotionele vaardigheden
  • financiële vaardigheden
  • ondernemersvaardigheden

Veel mbo'ers zullen als zzp'er aan de slag gaan en dan zijn deze vaardigheden onontbeerlijk.

Het onderwijs zelf

Het MBO zal intensiever moeten samenwerken met het regionale bedrijfsleven om een nieuwe generatie vakmensen met voldoende en relevante skills uit te laten stromen. De actualiteit en innovatie in beroepen nadrukkerlijker in de lessen verwerken, en zal er veel meer tijd ingeruimd moeten worden voor het aanleren van vak(technische) vaardigheden. Een minder vrijblijvende professionalisering van vakdocenten is een daarbij een belangrijke randvoorwaarde. 

De ambachtseconomie is en blijft belangrijk voor Nederland

60% van de ondervraagde MBO-studenten is van mening dat er voor echte vakmensen altijd werk zal zijn en dat meent ook meer dan 80% van de ondervraagde professionals. Bijna 90% van de professionals vindt dat vakmanschap de kern van het mbo is én blijft. Ze menen dat de ambachtseconomie voor Nederland belangrijk blijft en dat het mbo daarom ook toekomst heeft. Een ruime meerderheid van de ondervraagden vindt dat de maatschappelijke waardering in Nederland voor mbo-opgeleiden te kort schiet.

Zorgpunt

Punt van zorg is de positie van jongeren met praktische talenten die met het verdwijnen van niveau-2 beroepen gecombineerd met de hogere eisen om zich zelfstandig te kunnen handhaven in werk en op de arbeidsmarkt, minder kans maken op een duurzame betaalde werkplek. 

 

Bron: SCP - 6 september 2017