Informatiebijeenkomst Onze Klusvrouw in de Zorg

Op maandag 22 juni 2020 is het convenant Samenwerkingsverband 'Onze Klusvrouw in de Zorg' ondertekend door Alexandra Goes - initiatiefnemer Onze Klusvrouw, Joost Heggers en Meike Stoetzer van Samenverbouwen.nu en Liesbeth Neef van Het Ambachtshuis Brabant. Vanuit dit nieuwe samenwerkingsverband wordt vanaf oktober 2020 de nieuwe vakopleiding en netwerkorganisatie Onze Klusvrouw in de Zorg aangeboden. Te beginnen in Zuid-Holland en in Brabant.

Vakopleiding Onze Klusvrouw in de Zorg

Deze nieuwe vakopleiding leidt professionele Zorgklusvrouwen op. Ze ontzorgen de hulpbehoevende klant met betrekking tot praktische klussen in en rond het huis. Met slimme en technische oplossingen wordt het dagelijkse leven zo aangenaam en veilig mogelijk gemaakt. Zodoende draagt deze vakopleiding bij aan de maatschappelijke opgave om ouderen zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig thuis te laten wonen. Door ons specifiek op de Zorgklusvrouw te richten, leveren we een bijdrage aan het inhalen van de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt in technisch-georiënteerde beroepen.

 

Wat maakt deze opleiding uniek?

Praktisch en slim
Het bieden van een degelijke opleiding die specifiek gericht is op zowel de dagelijkse kluswerkzaamheden als praktische slimmigheden om de zorgbehoevende zo lang en veilig mogelijk zelfstandig te laten wonen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de nieuwste technologische oplossingen voor in en om het levensloopbestendige huis.

Zorgvraag en antwoord
Door de samenwerking met thuiszorgorganisaties die de zorgvraag binnenkrijgen, specialisten als ergotherapeuten, zorgconsulenten en productontwikkelaars (designers en bedrijven), kunnen we goed aansluiten bij de vraag van de hulpbehoevende klant.

Sociaal en vaardig
De op te leiden Zorgklusvrouw is professioneel en sociaal vaardig. Ze kan niet alleen klussen in en rond het huis klaren, maar is ook goed in staat om te anticiperen op situaties m.b.t. veiligheid en zorg in de thuissituatie.

Netwerk en innovatie
Door het samenwerkingsverband Onze Klusvrouw in de Zorg, bouwen we niet alleen aan een stevig netwerk waarin kennis en ervaring in dit specialisme wordt gedeeld: deelnemende zorgklusvrouwen blijven zodoende ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en veranderende eisen op een breed terrein.

Onderscheidend en van waarde
Het franchise-concept Onze Klusvrouw in de Zorg biedt deze nieuwe beroepsgroep een onderscheidende positie op de arbeidsmarkt en is van toegevoegde waarde in de gezondheidszorg.

Start in 2020

Op 16 november 2020 gaat de eerste deelnemersgroep van start. Deze deelnemers doorlopen een uitgebreid selectieprogramma waarin praktische vaardigheden, sociale vaardigheden, inzicht en ondernemersvaardigheden getoetst gaan worden. Eenmaal de selectie doorlopen met een positief resultaat dan volgt er een opleidingsprogramma van 2 dagen per week gekoppeld aan stage en een netwerkprogramma. Het samenwerkingsverband Onze Klusvrouw biedt de nodige support om vervolgens als Onze Klusvrouw in de Zorg te starten in de eigen regio.

Informatiedagen

De eerste deelnemersgroep die in 2020 van start gaat is VOL. Voor de volgende groep die in het voorjaar 2021 van start kan gaan, organiseren we in de periode februari-maart 2021 weer nieuwe informatiebijeenkomsten.

Het programma:

  • Informatie over de organisaties die het samenwerkingsverband Onze Klusvrouw vormen;
  • Informatie over de vakopleiding, leslocaties, het ondernemerschap, de klantgroepen;
  • Deelnemers gaan aan de slag met praktische uitdagingen.

Met dit programma krijg je als deelnemer een goed beeld van het nieuwe beroep Onze Klusvrouw in de Zorg.

 

Contactpersoon vakopleiding: liesbeth.neef@onsambachtshuis.nl