Informatiebijeenkomst Onze Klusvrouw in de Zorg

Over Onze Klusvrouw in de Zorg

Op maandag 16 november 2020 zijn de eerste dertien deelneemsters van start gegaan met het Opstapprogramma´Onze Klusvrouw in de Zorg´. Een oriënterend programma waarin de eerste kluservaringen en het opstellen van een eigen ondernemersplan centraal staan. Eind februari 2021 gaat het hoofdprogramma van 40 weken van start en worden ze opgeleid tot een volwaardig klusvrouw binnen een uniek franchiseconcept. Inmiddels maken we alweer plannen voor een tweede deelnemersgroep die op 14 mei 2021 op de vrijdag als vaste lesdag met het Opstapprogramma gaat beginnen. Regelmatig organiseren we een aantal informatiebijeenkomsten voor belangstellenden.

Vakopleiding Onze Klusvrouw in de Zorg

Deze nieuwe vakopleiding leidt professionele Zorgklusvrouwen op. Ze ontzorgen de hulpbehoevende klant met betrekking tot praktische klussen in en rond het huis. Met slimme en technische oplossingen wordt het dagelijkse leven zo aangenaam en veilig mogelijk gemaakt. Zodoende draagt deze vakopleiding bij aan de maatschappelijke opgave om ouderen zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig thuis te laten wonen. Door ons specifiek op de Zorgklusvrouw te richten, leveren we een bijdrage aan het inhalen van de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt in technisch-georiënteerde beroepen.

 

Wat maakt deze opleiding uniek?

Praktisch en slim
Het bieden van een degelijke opleiding die specifiek gericht is op zowel de dagelijkse kluswerkzaamheden als praktische slimmigheden om de zorgbehoevende zo lang en veilig mogelijk zelfstandig te laten wonen. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de nieuwste technologische oplossingen voor in en om het levensloopbestendige huis.

Zorgvraag en antwoord
Door de samenwerking met thuiszorgorganisaties die de zorgvraag binnenkrijgen, specialisten als ergotherapeuten, zorgconsulenten en productontwikkelaars (designers en bedrijven), kunnen we goed aansluiten bij de vraag van de hulpbehoevende klant.

Sociaal en vaardig
De op te leiden Zorgklusvrouw is professioneel en sociaal vaardig. Ze kan niet alleen klussen in en rond het huis klaren, maar is ook goed in staat om te anticiperen op situaties m.b.t. veiligheid en zorg in de thuissituatie.

Netwerk en innovatie
Door het samenwerkingsverband Onze Klusvrouw in de Zorg, bouwen we niet alleen aan een stevig netwerk waarin kennis en ervaring in dit specialisme wordt gedeeld: deelnemende zorgklusvrouwen blijven zodoende ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en veranderende eisen op een breed terrein.

Onderscheidend en van waarde
Het franchise-concept Onze Klusvrouw in de Zorg biedt deze nieuwe beroepsgroep een onderscheidende positie op de arbeidsmarkt en is van toegevoegde waarde in de gezondheidszorg.

Start 2e groep in mei 2021

Op 14 mei 2021 gaat de tweede deelnemersgroep van start met het Opstapprogramma. Deze deelnemers doorlopen een uitgebreid selectieprogramma waarin praktische vaardigheden, sociale vaardigheden, inzicht en ondernemersvaardigheden getoetst gaan worden. Eenmaal de selectie doorlopen met een positief resultaat dan volgt er een opleidingsprogramma van 25 lesdagen en praktijkdagen verspreid over 40 weken. Vanuit de franchise Onze Klusvrouw wordt vervolgens de nodige support geboden om succesvol te starten als zelfstandig gevestigd ´Onze Klusvrouw´ in de eigen regio.

Informatiebijeenkomsten

LIVE op locatie

  • Den Bosch: op vrijdag 23 april 2021: 10:30 -13:00 uur.

Informatie en aanmelding

Om je aan te melden kun je op de aanmeldknop klikken.

 

Het programma

  • Informatie over de franchise Onze Klusvrouw;
  • Informatie over de vakopleiding, leslocaties, het ondernemerschap, de klantgroepen;

Met dit programma krijg je als deelnemer een goed beeld van het nieuwe beroep Onze Klusvrouw in de Zorg.

 

Contactpersoon vakopleiding: liesbeth.neef@onsambachtshuis.nl