Basiscursus keramiek op professioneel niveau

Keramiek beoefenen is een veelzijdig en prachtig ambacht om sier- en gebruiksvoorwerpen te maken. Als je dit ambacht professioneel wil leren beoefenen heb je een stevige en klassieke basis nodig om zelf te kunnen experimenteren. Deze basiscursus reikt je de kennis en vaardigheden aan, om er professioneel mee aan de slag te gaan.

Doelgroep

Voor deelnemers die ambachtelijk en professioneel opgeleid willen worden in de basisprincipes keramiek. Er zijn geen toelatingseisen. Als je voor een vervolgcursus wilt inschrijven, is de basiscursus wel vereist.
Deelnemers moeten bereid zijn om naast de vaklessen, ook tijd in te ruimen voor opdrachten thuis (4-8 uur per week) zodat het eindresultaat van deelname op een goed niveau is.

Doelstelling

Leren beheersen van de basiskennis en basisvaardigheden keramiek op ambachtelijk niveau. De deelnemersgroepen zijn maximaal 5 groot. De kleinschalige setting in een professioneel atelier is optimaal om dit ambacht op de klassieke wijze te leren. Met veel kennisuitwisseling en individuele begeleiding.

Leermeester

Anja Bouwens - keramiste en specialist in handgevormde technieken.

Inhoud van het lesprogramma

Aan deze cursus nemen maximaal 5 deelnemers deel.

  • Korte inleiding op het ambacht keramiek als kunstnijverheid en functionele toepassingen
  • Basistechnieken, materiaalkennis, gereedschap
  • Verwerkingstechnieken
  • Decoratietechnieken
  • Ontwerp kiezen/maken en werkplan maken
  • Eigen stijl leren ontdekken
  • Meerdere technische objecten / en een eindwerkstuk maken

Indeling van de 8 vaklessen

Vakles 1: Doorslaan en stierenkop kneden techniek -  knijptechniek
Vakles 2: Theorie basisgereedschappen - bouwen met rollen klei
Vakles 3: Drukmallen en decoreren
Vakles 4: Cilinder maken d.m.v. kleirollen
Vakles 5: Werken vanuit een kleiplak en decoreren
Vakles 6: Voorbereiding eindwerkstuk
Vakles 7: Slib en Angobe techniek
Vakles 8: Glazuren en stoken

Lesdagen

Deze basiscursus gaat van start bij 5 deelnemers. Onder meer op zaterdagochtend. Belangstelling? Mail naar suzanne.pollemans@onsambachtshuis.nl

Studiebelasting/huiswerkopdrachten

Cursusomvang in uren: 24 lesuren

Omvang theorie: ca. 3 uur verdeeld over de 8 lessen.

Omvang praktijk: ca. 21 uur verdeeld over de 8 lessen

Omvang huiswerkopdrachten: tijdens de lesweken 4-8 uur per week.

Eindtoetsing

Deelnemers maken een eindwerkstuk volgens de aanwijzingen van de vakdocent dat wordt beoordeeld aan de hand van de vooraf aangegeven criteria. Deelnemers ontvangen na afronding van de vakcursus een digitaal certificaat basistechnieken keramiek als minimaal 80% van de lessen is gevolgd en het eindwerkstuk positief is beoordeeld.

Leslocatie

Dussen (nabij Oosterhout/Breda/Gorinchem): atelier Anja Bouwens. Ruime parkeergelegenheid.

Kosten

€ 290,- vrijgesteld van Btw p.p. en basisgereedschap-set € 15,- via de vakdocent naar behoefte.
Inclusief koffie/thee en naslagwerk.

Exclusief klei € 7/kg en glazuren en stookkosten. Deze kosten worden direct afgerekend met de docent.

Informatie en aanmelding

Om je aan te melden kun je op de aanmeldknop klikken. Eerst meer informatie? Neem dan contact op met suzanne.pollemans@onsambachtshuis.nl

De algemene voorwaarden van Oranjestarters BV, handelend onder de naam van Het Ambachtshuis Brabant, zijn van toepassing.