Meester-gezelprogramma's

Een eigentijds ambacht leren in de praktijk

kleinschalig - maatwerk- in de eigen regio

Onze bewust alternatieve leerroute (BAL) is een bijzondere variant op reguliere opleidingen zoals BOL en BBL. Voor jongeren én volwassenen die graag een eigentijds ambachtelijk beroep volgens de meester-gezel-methode willen leren. Via ons netwerk van leermeesters en vakmensen en bedrijven. In de provincie Brabant. Een nieuw beroep afgestemd op de interesses, de talenten en capaciteiten. Met de mogelijkheid van (branchegerichte) certificering en diplomering. Er is keuze uit ruim 200 verschillende ambachten.

Voor wie?

Voor alle jongeren en volwassenen die graag met hoofd, hart en handen wil werken, ongeacht opleiding, achtergrond of beperking.

Deelnemers aan de BAL...

  • willen van beroep en loopbaan veranderen
  • willen naast hun werk een nieuw vak leren
  • willen hun eigen vaktalenten en -vaardigheden ontdekken en ontwikkelen
  • hebben geen aansluiting kunnen vinden bij een regulier traject
  • willen vooral met plezier leren, bij voorkeur in de eigen regio
  • willen van hun hobby hun beroep maken
  • willen starten als ondernemer in de ambachtseconomie
  • willen een (deeltijd)baan bij een werkgever die het ambacht koestert

 

Bekijk onze brochure

Voorbeelden van actuele meester-gezelprogramma's 

Van werk naar werk:  Oriëntatieprogramma gericht op hout bewerken interieurbouw
Ontslag i.v.m. inkrimping overheid: Vakopleiding allround klusvrouw en lid Collectief Klusvrouwen Brabant voor werk
Uitval reguliere onderwijs - leerplichtig: Meester-gezelprogramma tot allround klusser en lederen tassenmaker
Autisme-herkeuring WAJONG: Meester-gezelprogramma tot keukenassistent met branchecertificering 
Niet aangeboren hersenafwijking: Meester-gezelprogramma tot assistent herenkapper 
2e loopbaankeuze na universiteit: Meester-gezelprogramma tot meubelrestaurator en support ondernemerschap 
Van hobby naar professional: Vakscholing glasbewerking en support naar zelfstandig ondernemerschap
Nieuwe Nederlanders in Brabant: Diverse vakscholing autotechniek, monteur, ambachtelijk meubelmaken
Herkeuring WAJONG - enthousiaste jongeman: Meester-gezelprogramma medewerker textielatelier en uitstroom naar betaald werk 
2e loopbaankeuze met inzet metaalexpertise:  Vakman die zijn creativiteit meer kwijt kan als ondernemer dan in loondienst
2e beroep naast een ander beroep: Vakscholing autotechniek oldtimers 
In eigen tempo willen leren en werken: Meester-gezelprogramma bij een kleinschalig bedrijf in de autotechniek