Olaf van Dam - ambachtelijk meubelmaker

Drie jaar geleden is Olaf aan een omscholing begonnen tot meubelmaker. In Mechelen heeft hij de drie jarige opleiding Syntra AB gevolgd tot meubelmaker en zal dit diploma in juni afronden. Vanaf november 2013 is hij gestart als zelfstandig 'duurzaam' ondernemer, naast zijn werk bij Amarant in Tilburg. Inmiddels is hij oprichter, eigenaar en uitvoerder bij Woodskepping (Zuid-Afrikaans voor Hout creatie). "Hout staat centraal in alle activiteiten, want de Creatie is meer dan alleen een voorwerp", aldus Olaf.

 

Na een bewogen loopbaan als onder andere sportinstructeur, sportdocent in het VMBO en Praktijkonderwijs, ontwikkelingswerker en 1ste deskundige dagbesteding Zorg, ging Olaf op zoek naar iets waar hij zijn passie 'werken met hout' kon combineren met zijn andere passie: werken met mensen. En dan vooral met die mensen die, zoals het tegenwoordig zo mooi heet, 'een afstand hebben tot de arbeidsmarkt'. " Er kwam een moment waarop ik voelde dat ik iets moest gaan doen wat voor mij echt goed was. Als ik met hout bezig ben voel ik me goed. Het materiaal hout maakt mij rustig, het vraagt om concentratie en het biedt mij de kans om vanuit gevoel te werken. Dat wil ik mijn cursisten/ leerlingen ook laten ervaren. Ik werk op een creatieve manier, met hout als middel.". Olaf heeft zijn eigen visie ontwikkeld op creatief zijn, creatief omgaan met mensen en creatief oplossen van problemen en dat wil hij ook uitdragen.

Individuele begeleiding Schoolproject werken met hout

 

Wat vind je het leukst?

Het allerleukst vind ik, dat ik mijn passie kan uitoefenen op mijn eigen manier: mijn passie om iets moois te maken van hout in combinatie met mijn drie persoonlijke hoofddoelen. Het maken van meubels op maat, begeleiden van projecten met hout op scholen en het bieden van een werk-ervaringsplek. Olaf voelt zich betrokken bij die mensen, die extra zorg en begeleiding nodig hebben, om hen te laten ontdekken en ervaren waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. "Dat geeft mij veel voldoening. Het creëren van de juiste werkplek, waarin verschillende mensen kunnen participeren vind ik de uitdaging . Eigenlijk combineer ik nu alles met wat ik ooit vroeger heb gedaan en ervaren: lesgeven, begeleiden, coaching en werken als ambachtelijk, creatief vakman. Ik heb elke dag plezier!".

 

Wat vind je lastig?

Het verdienmodel in een sociaal bedrijf om als zelfstandig ondernemer te kunnen leven en het zakelijke denken. Maar dat ga ik gaandeweg, ook met behulp van Het Ambachtshuis Brabant, ontwikkelen en uitbouwen.

 

Wat betekent Het Ambachtshuis Brabant voor jou?

Olaf onderstreept het uitgangspunt van Het Ambachtshuis Brabant, dat mensen in de gelegenheid worden gesteld hun passie, kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken door het werken met 'je hart, hoofd en handen'. Het Meester-gezel principe juicht hij toe. Olaf start binnenkort in samenwerking met Het Ambachtshuis Brabant een cursus 'Fijn Houtbewerken' van 12 weken, waarbij het uitgangspunt is werken op maat. Dat kan dan een meubel zijn, een kennismaking met houtbewerken of de keuze om meubelmaker te willen worden.

 

© Oranjestarters BV, handelend onder de naam Het Ambachtshuis Brabant