Klusser verdiept zich in het verzekeringswezen bij Advieskantoor Beneken & Partners te Nuenen

29 juni 2017

In een bijzonder open en professioneel ogend kantoorpand ontvangt Lukas Beneken de deelnemers van de vakopleiding tot allround klusser van Het Ambachtshuis Brabant. 

Met echte koffie en een bijzondere selectie van Brabantse koekjes verwelkomt Lukas ons. Hij geeft aan dat zijn bedrijf Beneken & Partners heet. 'Partners' echter slaat niet alleen op de medewerkers van Lukas, maar ook op de relaties en klanten, waarmee Lukas dagelijks te maken heeft. In feite kun je immers nooit alleen een goed bedrijf voeren. Je bent afhankelijk van partners, andere organisaties en vooral de klanten, waarmee je je diensten tot een goed geheel brengt. En dat alles moet passen in een visie, waarin de klant een tevreden klant moet zijn. Lukas vat dit samen onder zijn eigen slogan "Verzekerd van visie".


Deze toelichting staat centraal voor het informele, maar degelijke verhaal dat we deze avond horen. In een 2 en half durend gesprek met ons vertelt Lukas alle ins en outs van het verzekeringswezen voor de startende ondernemer. En nog mooier, de voorbeelden van de verzekeringen zijn allemaal te koppelen aan het werk van de klusser. Zowel de soorten verzekeringen als nog meer de visie achter het al dan niet sluiten van een verzekering hebben te maken met het ondernemerschap van de klusser. Je moet eerst goed afwegen wat je wilt verzekeren, wat de balans is tussen investering en verzekering en hoe je als verzekeringsman daarmee naar de klant een goed pakket kunt afstemmen.

 

Enkele topics van noodzakelijke verzekeringen zijn de bedrijfsaansprakelijkheid, de arbeidsonge-schiktheidsverzekering en de schadeverzekering voor inzittenden, de zogenaamde SVI. Omdat de klusvrouw dagelijks onderweg is, veel risico loopt bij het zich verplaatsen van de ene naar de andere plek, is dit een onderdeel van het bedrijfsmatig handelen dat zonder meer verzekerd moet zijn. De andere zaken zijn ook belangrijk, maar daarbij is een goede afweging nodig om dat goed, maar niet al te duur te doen.

 

Niet alleen het verzekeren komt aan bod, ook is het wijs om goed na te denken over wat je als prioriteiten stelt bij het ondernemen. Doe nooit meer dan je kunt en houd je vooral bij jouw leest. Het is veel goedkoper om deskundigen in te schakelen dan alles zelf te willen doen.

 

Een zeer informatieve avond, waarbij je als deelnemer en ondernemer centraal staat. En het allerbelangrijkste is dat je anders gaat denken over wat je aan het doen bent als ondernemende klusser. De doelstelling van Lukas was niet een verzekering verkopen, maar werken aan de bewustwording wat je moet doen om professioneel ondernemer te zijn en welke risico's je wel en niet gaat afdek-ken. Weer een uiterst zinvol onderdeel meegemaakt van de vakopleiding tot allround klusser van Het Ambachtshuis Brabant

 

Meer over Lukas Beneken 

 

Redactie: Giel Pollemans, 29 juni 2017