NIEUW: Vakopleiding zelfstandig ambachtelijk en machinaal meubelmaker in Den Bosch (VOL)

4 januari 2021 10:00

 

 

De vakopleiding bestaat uit 2 leerjaren. Het is niet verplicht om het 2e leerjaar te volgen. Je schrijft je per jaar in.

 

Jaar 1: AMBACHTELIJK MEUBELMAKEN
40 lesweken: praktisch leerjaar meubelmaken.
Het eerste jaar is gericht op ambachtelijke kennis en vaardigheden. Deelnemers gaan aan de slag met ambachtelijk en elektrisch handgereedschap, basistechnieken meubel maken, ontwerpen, vervaardigen en afwerken van diverse werkstukken, verdiepen in verschillende houtsoorten en toepassingsmogelijkheden. In het eindwerkstuk toont de gezel zijn of haar beginnende vakbekwaamheid.

 

Jaar 2: TECHNIEK EN SPECIALISATIES & REALISATIE EIGEN ONTWERP
40 lesweken: Verdiepingsjaar zelfstandig meubel maker (alleen te volgen na doorlopen leerjaar 1).
In het tweede leerjaar vindt de verdieping plaats. Deelnemers worden verder opgeleid tot zelfstandig meubel maker. De focus ligt op grotere en meer complexe werkstukken, het zelfstandig ontwerpen en berekenen, kostprijsberekening, werkvoorbereiding, het machinaal meubel maken, afwerkingstechnieken en klantcontacten.

 

Voor meer informatie, neem contact op met Bastienne Gootjes M 06-438 142 66 of E bastienne.gootjes@onsambachtshuis.nl