Expositie "Zondaars" van 7 Tilburgse vakmensen

2 juli 2017

In de maand juli 2017 is op de prachtige locatie van Fort Vuren [bij Gorinchem] de expositie "Zondaars" te zien. Over deze expositie en de deelnemende kunstenaars kun je informatie vinden op www.zondaars.com

 

  • Op 2 juli is de opening om 15.00 uur met een uitvoering van de Hexapan door Rob Rieter.
  • Op 9 juli is om 14.00 uur een dialoogmiddag over het onderwerp van deze expositie georganiseerd in samenwerking met Gorinchem in dialoog. Hiervoor kun je je aanmelden via info@gorinchemindialoog.nl
  • Op 30 juli is de afsluiting met "de Absolutie"en de Hexapan om 15.00 uur
  • Op 9-16-23 juli zijn er soundscapes bij de expositie te beluisteren van/door Rob Rieter

Zeven Tilburgse kunstenaars uit zeven verschillende kunstdiscipline besluiten in 2014 om vanuit hun eigen perspectief en reflectie zeven keer zeven (her-)interpretaties te geven van de Zeven Hoofdzonden. De hoofdzonden trots, hebzucht, jaloezie, woede, luiheid, lust en vraatzucht hebben in de religieuze- en kunstgeschiedenis geleid tot vele interessante interpretaties. Maar hoe zit dit in de huidige tijd? Ervaren mensen deze zonden op dezelfde manier als in het verleden?

 

Josemieke Segers (edelsmid), Ro-Nalt Schrauwen (beeldend kunstenaar), Rob Rieter (musicus), Carel Burghout (dichter), Arma van Rijsbergen (schilderes), Clemens van Meurs (collagist) en Dyami Serna (fotograaf) vormen samen de Zeven, die, ieder voor zich, met ieder zijn/haar eigen strubbelingen en referentiekader, in dialoog met elkaar de strijd aangaan tot (her-)interpretatie van de zeven hoofdzonden.

 

Josemieke Segers, lid van het netwerk Het Ambachtshuis Brabant, neemt aan deze expositie deel.